Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie, ul. Krotoszyńska 6

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

Zespół Gimnazjum 
i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie


Zespołem kierują:

Dyrektor Zespołu: 
mgr Katarzyna Jackowska

Wicedyrektor ds. Gimnazjum:
mgr Anita Durczyńska

Wicedyrektor ds. Zasadniczej Szkoły Zawodowej:
 mgr Alicja Grzempowska


Siedziba Zespołu i Gimnazjum:
 Kobylin, ul. Krotoszyńska 6,  tel. 65-5481496

Siedziba Zasadniczej Szkoły Zawodowej:
Kobylin, ul. Krotoszyńska 49, tel. 65-5482502

photo

Piątek 27.11.2015

Ilość odwiedzin: 204114